Actividades

A) Biblioteca humana

B) Exposición de fotografías

C) Películas históricas

D) Actividades de voluntariado

E) Competición online

F) Conferencia final