Sadarbības partneri

~ VALJADOLIDAS UNIVERSITĀTE

Vadošie zinātnieki: Guillermo Pérez Sánchez un Ricardo Martin de la Guardia. (Informācija par viņiem)

Valjadolidas Universitāte dibināta 1241. gadā, kas padara to par vienu no senākajām universitātēm Eiropā, kurā ir plašs zinātņu un mākslas fakultāšu un pētniecības institūtu klāsts. 2011. gadā tai tika piešķirts starptautiskas izcilības statuss. Valjadolidas Universitāte katru gadu piedāvā plaša klāsta studiju iespējas aptuveni 28 000 pamatstudiju studentu un 3000 augstākā līmeņa un doktorantūras studentu; tajā tiek nodarbināti 2500 pētnieki, kuri sadalīti pa 70 universitātes katedrām, 26 fakultātēm un skolām, 18 institūtiem un vairākām pētniecības nodaļām. Kopējais darbinieku skaits, kas strādā šajā iestādē, ir 3900. Šīs iestādes cilvēkresursi apvienojumā ar ievērojamo infrastruktūru un moderno aprīkojumu garantē kvalitatīvu un plašu zinātnisko un tehnoloģisko pienesumu sabiedrībai. Universitātē katru gadu tiek aizstāvēti vairāk nekā 100 promocijas darbi no 100 dažādām doktorantūras studiju programmām.

Vairāk informācijas: https://universityofvalladolid.uva.es/

~ BIGO UNIVERSITĀTE

Vadošais zinātnieks: Celso Cancela Outeda (Informācija par viņu)

Bigo Universitāte ir jauna un dinamiska iestāde, kas piedāvā plašu apmācību programmu klāstu trīs specializētās un novatoriskās studentu pilsētiņās. Universitāte atrodas Ourenses, Pontebedras un Bigo provincēs ar trīs specializētām studentu pilsētiņām, kurās ir vairāk nekā 30 mācību un pētījumu centru, kā arī sporta un atpūtas iespējas un pastāvīga kultūras programma. Bigo Universitāte vada arī starptautisko izcilību saņēmušo studentu pilsētiņu „Campus do Mar”, kas to papildina ar vairāk nekā 3000 pētniekiem, veidojot pārrobežu pētījumu un zināšanu tīklu ar jūru kā tās virzītājspēku.

Ir pieejamas 122 oficiālās bakalaura un maģistra programmas, 39 doktorantūras, 4 kopīgo grādu un 4 divaugstskolu grādu programmas sadarbībā ar ārvalstu universitātēm. Tā piedāvā simtiem programmu, pasākumu, semināru, valodu kursu, kā arī studiju programmu senioriem.

Universitāte ir veidota, balstoties uz dziļām, pozitīvām vērtībām, kuru pamatā ir caurredzamība, laba pārvaldība, integrācija un vienlīdzība.

Vairāk informācijas: https://www.uvigo.gal/en

~ ALMA MATER STUDIORUM – BOLOŅAS UNIVERSITĀTE

Vadošais zinātnieks: prof. Stefano Bianchini (Informācija par viņu)

Klātbūtne visā teritorijā, starptautiskā perspektīva, pētījumi, programmu katalogs, informācijas pakalpojumi – šajās un daudzās citās jomās Alma Mater paver ceļu inovācijām.

5: Studentu pilsētiņas (Boloņā, Čezēnā, Forli, Ravennā un Rimini).

32: Boloņas Universitātes departamenti un 5 skolas.

10: Pētījumu un apmācību centri.

230: Pētniecības projekti, ko H2020 ietvaros finansējusi Eiropas Savienība, un vairāk nekā 50 citu Eiropas mēroga projektu. Vairāk nekā 130 valstiskas nozīmes projektu (PRIN), ko finansējusi Itālijas izglītības, universitātes un pētniecības ministrija (MIUR), un vairāk nekā 170 Emīlijas-Romanjas reģiona finansētu projektu.

87 758: Studenti, kuri ir izvēlējušies Boloņas Universitāti (2017./18. māc. gadā), padarot to par populārāko universitāti Itālijā. Mācības un ārpusskolas aktivitātes norisinās 1 162 506,81 m2 plašās telpās studentu pilsētiņās, kas atrodas Boloņā, Čezēnā, Forli, Ravennā un Rimini.

221: Studiju programmas (2018./19. māc. gadā), no tām 91 – pamatstudiju programmas, 117 – augstākā līmeņa programmas.

Vairāk informācijas: www.unibo.it

~ PALACKA UNIVERSITĀTE OLOMOUCĀ

Vadošais zinātnieks: prof. Ondrej Hamulak (Informācija par viņu)

Palacka universitāte Olomoucā ir universitāte ar senām tradīcijām. Tā ir dibināta 16. gadsimtā, kas to padara par senāko universitāti Morāvijā un otro senāko Čehijas Republikā. Mūsdienās tā ir kļuvusi par modernu augstākās izglītības iestādi ar plašu studiju programmu klāstu un bagātīgu zinātnisko un pētniecisko darbību. 2017. gadā astoņās fakultātēs akreditētās studiju programmās mācījās 20 395 studenti. Palacka universitāte Olomoucā ir viena no visaugstāk vērtētajām universitātēm Čehijā, un starptautiskajos reitingos ierindojas starp labākajām augstskolām pasaulē. Palacka universitāte Olomoucā (PU) ir viens no svarīgākajiem Centrāleiropas izglītības un pētniecības centriem, tā var lepoties ar Eiropas un pasaules līmeņa sasniegumiem dažādās disciplīnās. PU spēlē lielu lomu arī reģionālā mērogā. Tā ir viena no lielākajiem darba devējiem Olomoucas reģionā un pilsētā. Bez universitātes reģiona ekonomiskā izaugsme un attīstība nebūtu iespējamas.

Vairāk informācijas:www.upol.cz

~ SALAMANKAS UNIVERSITĀTE (Informācija par to)

Vadošais zinātnieks: lektore María Paz Pando Ballesteros

Salamankas Universitāte ir Spānijas augstākās izglītības iestāde, kas atrodas pilsētā Salamankā, uz rietumiem no Madrides, Kastīlijas un Leonas autonomajā apgabalā. Tā tika dibināta 1134. gadā un 1218. gadā no karaļa Alfonso IX saņēma karalisko dibināšanas hartu. Tā ir senākā universitāte spāniski runājošajās zemēs un trešā senākā universitāte pasaulē, kura joprojām turpina savu darbību. 1254. gadā Karalis Alfonso X tai piešķīra oficiālu universitātes statusu, un 1255. gadā to atzina pāvests Aleksandrs IV. Mūsdienās Salamankas Universitāte ir būtisks humanitāro zinātņu izpētes centrs, tā īpaši izceļas valodu un vēstures, kā arī tiesību un ekonomikas jomās. Zinātniskā pētniecība norisinās gan universitātē, gan ar to saistītajos pētniecības centros.

Vairāk informācijas: www.usal.es

~ LATVIJAS ĀRPOLITIKAS INSTITŪTS

Vadošais zinātnieks: pētniece Sintija Broka (Informācija par viņu)

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) tika izveidots 1992. gada maijā Rīgā kā bezpeļņas organizācijas ar uzdevumu nodrošināt Latvijas lēmumu pieņēmējus, ekspertus un plašāku sabiedrību ar analīzi, ieteikumiem un informāciju par starptautiskiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem un ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. Tas ir neatkarīgs institūts, kas veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās politikas jautājumiem.

Latvijas pētniecības centru vidū LĀI ir senākā un viena no pazīstamākajām un starptautiski atzītākajām organizācijām, it sevišķi, kā vadošā tieši starptautiskajos jautājumos. Cenšoties nodrošināt ekspertīzi no Latvijas viedokļa, institūts un tā pētnieki ir piedalījušies un koordinējuši virkni dažādu starptautisku pētniecības projektu. Pēdējā laikā galvenās Institūta pētniecības tēmas ir saistītas ar

Vairāk informācijas: https://www.liia.lv/en/home