Projekta apraksts

Šī projekta mērķis ir atgādināt Eiropas pilsoņiem par Fritjofa Nansena darbību, kas uzskatāma par eiropeisma un intensīva darba piemēru labākas sabiedrības vārdā. Projekts balstīts uz 3 galvenajiem pīlāriem:

1- Karagūstekņu repatriācija no 1919. līdz 1922. gadam – laikā, kad mierpilna līdzāspastāvēšana Austrumeiropā prasīja lielas pūles, jo Krievijas pilsoņu karš ietekmēja visu apkārtējo reģionu. Nansena vadītu centienu rezultātā aizmirsti Pirmā pasaules karagūstekņi tika repatriēti, kā rezultātā 427 886 kara ieslodzītie atgriezās mājās uz vairāk nekā 30 dažādām valstīm.

2- Otrais projekta pīlārs balstīts uz Nansena darbību kā Tautu Savienības Augsto komisāru bēgļu jautājumos; viņa galvenā misija bija Krievijas revolūcijas satricināto un izkaisīto krievu bēgļu pārmitināšana.

3- Trešais pīlārs – Nansena organizētā humānā palīdzība atbildē uz badu Krievijā, ar kuru viņš palīdzēja miljoniem cilvēku, neskatoties uz Padomju varas iestāžu mēģinājumiem to ierobežot. 1921. gada Krievijas Lielais bads izraisīja plašu humānās palīdzības kustību gan Eiropā, gan Amerikā. Kamēr Padomju Krievija līdz 1924. gadam atradās diplomātiskā izolācijā, nevalstiskās humānās palīdzības organizācijas spēlēja būtisku lomu kontaktu nodibināšanā abpus sanitārajam kordonam. Divdesmito gadu sākumā Starptautiskā Krievijas Glābšanas komiteja un „Nansena misija” bija tālejošākās savās attiecībās ar boļševikiem un viņu vadītajām starptautiska mēroga Krievijas glābšanas kampaņām.

Projekta mērķis ir stiprināt Eiropas pilsoņu vēlmi saglabāt Nansena aizstāvētos principus, pielietot tos kā vienotu risinājumu kopīgām problēmām, atbalstīt bēgļus un veicināt humāno palīdzību, vienlaikus radot telpu, kur Eiropas iedzīvotājiem iesaistīties starpvalstu dialogā par Nansena darbību un tās sekām. Šis projekts vairo iedzīvotāju izpratni par līdzībām, kas saskatāmas arī mūsdienu Eiropas Savienībā, kur solidaritāte ir nepieciešama, lai radītu saliedētāku un taisnīgāku sabiedrību. Tādējādi projekts veicina eiropeiskās identitātes stiprināšanos un rada pretestību pret mūsdienu populistiskajiem solījumiem atgriezties tā saucamajā „labākajā pagātnē”. Projektā tiek izklāstīti skaidri piemēri tam, kā eiropieši ar vienotu, Nansena vadītu, pieeju spēja atrisināt kopīgas problēmas, kuras joprojām ir aktuālas daudzu Eiropas pilsoņu vidū, piemēram, iedzīvotāju pārvietošanās, bēgļi un humānā palīdzība.