Privaatsuspoliitika

Täname Teid meie veebisaidi külastamise eest ja huvi meie programmide ja tegevuste vastu. Meie asutus Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Eesti, vastutab Teie isikuandmete kaitsmise eest, mida kogutakse ja kasutatakse Teie külastuse ajal meie veebisaidil, ning võtab kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et Te tunneksite end sirvimise ajal turvaliselt.

Mis on praeguse poliitika eesmärk?

See poliitika on koostatud selleks, et teavitada selle veebisaidi kasutajaid isikuandmete kogumise eesmärgist, kui neid kogutakse, ja millistel viisidel neid kasutatakse. Läbipaistvus meie suhetes külastajate ja kasutajatega on meie peamine ülesanne ja alus suhte loomisel, mis põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Siinkohal tahaksime rõhutada asjaolu, et käesolev poliitika kehtib kogu teabe kohta, mis on saadud selle saidi kasutamise läbi, kuid ei kehti muude saitide osas, mis on meie saidil viidatud ja mida kontrollivad kolmandad isikud ning mis pole meie asutusega seotud. Palume Teil lugeda iga külastatava saidi isikuandmete poliitikat, kuna ülikoolil ei ole vastutust ega mõju nende asukohtade privaatsust puudutavatele andmetele ega protseduuridele.

Milliseid andmeid me kogume Teie käest ja mis põhjusel?

Isikuandmeid võidakse küsida:

  1. Kui külastaja kasutab saidi mõnda funktsiooni, näiteks mõne teenuse registreerimist või juurdepääsu konkreetsetele andmetele või sätetele või kasutab suhtlust mõne lehe või teenusega. Tal võidakse paluda sisestada mõni isiklik teave, näiteks kontaktandmed, nimi ja perekonnanimi, e-post, aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, kasutajanimi, parool või elulookirjeldus (CV).
  2. Kui külastate meie saiti, salvestab meie server automaatselt Teie külastuse andmed, näiteks Teie IP-aadressi, Teie sisestatud ümbersuunamise saidi, Teie brauseri, külastuse kuupäeva ja kestuse. Tallinna Tehnikaülikool võib kasutada Teie isikuandmeid tehnilise toimimise, veebisaidi uurimise ja arendamise eesmärgil, et pakkuda oma kasutajatele teenuseid ja andmeid ning et teavitada Teid selle toimingutest.

Milliste vahenditega teie isikuandmeid kogutakse?

Tallinna Tehnikaülikooli veebileht kasutab küpsiseid andmete kogumiseks, et teha kindlaks, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See tehnoloogia aitab selle veebisaidi haldamisel ja kasutuse täiustamisel luua sõbraliku ja parema kasutajaliidese. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi, veebilehe külastaja lõppseadme kõvakettale. Kui külastaja sama veebilehte uuesti külastab, siis tema veebibrauser loeb küpsist ja annab info tagasi veebilehele, mis algselt küpsise paigaldas. Küpsised ei ohusta veebilehe külastaja arvutit. Sõltuvalt oma tahtest saate oma küpsiseid kontrollida või isegi kustutada. Te võite kustutada kõik Teie arvutisse salvestatud küpsised või isegi seadistada oma brauseri selliselt, et see ei võimaldaks küpsiste seadistamist. Kuid sellisel juhul on võimalik, et peate oma eelistusi iga saidi külastamisel kohandama, on võimalik, et saidi mõned funktsioonid ei tööta või neil on piiratud juurdepääs.

Samuti soovime, et teaksite, et see me kasutame Google Analyticsi analüüsiprogrammi, mida pakub Google Inc. Google Analytics kasutab küpsiseid, et teha kindlaks, kuidas kasutajad seda saiti kasutavad. Informatsioon, mis on loodud, edastatakse ja salvestatakse Google USA-s asuvatesse serveritesse. Google kasutab neid koosseisudes selle saidi hindamiseks, saidi administraatoritele saidi kohta aruannete koostamiseks ning muude selle saidi ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Google ei seosta teie IP-d muude salvestatud andmetega. Te võite keelata küpsiste kasutamise, seadistades oma brauseri selleks õigel viisil. Soovime mainida, et sel juhul Teil ei pruugi olla meie andmete või teenuste täielikku kasutuskogemust.

Kellele me oma saidil kogutud andmeid jagame?

Tallinna Tehnikaülikool jälgib rangelt isikuandmete kaitse seadust. Teie poolt edastatud ja varem mainitud juhtudel kogutud andmeid ei avaldata kunagi kolmandatele isikutele mingil viisil, neid ei avaldata ega kasutata majanduslikul eesmärgil.

Tallinna Tehnikaülikool lubab mitte müüa ega rentida, avaldada oma kasutajate või külastajate isikuandmeid kolmandatele isikutele järgmiste eranditega:

Organisatsioon võib saidi, toimingute ja reklaamide täiendamiseks jagada ühiseid andmeid või teavet, mis otseselt ei tuvasta kasutajaid.

Saidi toimimine andmebaasi haldamise, haldusteenuste, analüütiliste andmete, turundusteenuste, e-kirjade või sõnumitega seotud toimingute osas võib ettevõttelt tellida kolmandatele isikutele. Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teabele külastajate/kasutajate kohta, mis on esitatud meie nimel eespool nimetatud ülesannete täitmiseks. Need kolmandad isikud tegutsevad ainult meie korraldusel rangete suuniste kohaselt, mis on sätestatud privaatsusseaduses nende andmete kogumise ja töötlemise kohta. Lõpuks, võib Tallinna Tehnikaülikool ametiasutuste palvel avaldada Teie isikuandmeid seaduses sätestatud juhul.

Milliseid ohutusmeetmeid kasutatakse meie saidi kaudu kogutud teabe kaitsmiseks?

Tallinna Tehnikaülikool on rakendanud kõik tehnilised ja organisatsioonilised ohutusmeetmed, et kaitsta meie saidi kaudu kogutud Teie isikuandmeid volitamata sisestamise, andmete kadumise või andmete hävitamise eest.

Kui kaua me säilitame Teie andmeid?

Säilitame Teie andmeid ajavahemiku jooksul, mis on vajalik käesolevas eeskirjas sätestatud andmetöötluse läbiviimiseks, mis on ettenähtud kehtivas seaduses.

Mis on Teie õigused?

Teil on juurdepääsuõigus, mis tähendab õigust saada teavet, juhul kui olete seda taotlenud, kui Teie isikuandmeid on töödeldud, ja saada rohkem teavet käimasoleva protsessi kohta. Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on valed, või nende täitmist, kui see on seadusega ette nähtud. Juhul kui on seadusega vastuolu, on Teil õigus oma isikuandmed kustutada, õigus piirata oma andmete töötlemist, piirata ülekandmise õigust ja õigust neid andmeid töödelda. Sellisel juhul, palume Teil võtta meiega ühendust.