Inimeste raamatukogu

Kõik Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) üksikud dokumendid, mis on seotud Esimese maailmasõjaga on digitaliseeritud ja neile on nüüd juurdepääs: https://grandeguerre.icrc.org