Online-kilpailu

Hankkeemme sisältää kilpailun, joka kannustaa kaikkia kiinnostuneita osallistumaan. Nansen oli merkittävä mies. Hän auttoi pelastamaan miljoonia ihmishenkiä epävarmassa maailmassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

Nansenin lukuisat panostukset ihmiskuntaan näkyvät useilla aloilla. Hän järjesti menestyksekkäästi sotavankien kotiuttamisen tilanteessa, jota leimasivat Venäjän sisällissota, imperiumien romahtaminen Keski-Euroopassa ja uusien valtioiden nousu. Hän onnistui luomaan tehokkaan työjärjestelmän, joka auttoi noin 450 000 ihmistä palaamaan kotimaihinsa.

Hänen pyrkimyksensä lieventää Venäjän nälänhätää olivat tärkeässä osassa miljoonien ihmishenkien pelastamisessa, syiden analysoinnissa, avun antamisessa tehokkaasti ja lasten suojelemisessa. Nansenin on oltava tehokas kriisin kiireellisyyden vuoksi, mutta samalla hän toimi Neuvostoliiton viranomaisten kanssa saaden heiltä käsittämättömällä tasolla itsenäistä valtaa. Hän toimi myös ikään kuin siltana lännen ja idän välillä, sillä useimmat Euroopan maat eivät poliittisesti tunnustaneet Neuvostoliittoa. Nansen oli luova ratkaisemaan lukemattomia esteitä ihmisten pelastamiseksi.

Nansen oli ratkaisevan tärkeä henkilö pakolaisten hallinnassa eri konflikteiden aikana. Hän auttoi pakolaisia paikan päällä ja laati toimintasuunnitelmia, jotka perustuivat huoltajuuden, kotiuttamisen, kuntoutuksen, uudelleensijoittamisen, maastamuuton ja kotouttamisen täytäntöönpanoon. Hän toimi Armenian kansanmurhan, Anatoliasta tulleiden kreikkalaispakolaisten, Kreikasta paenneen Assyrian turkkilaisen väestön ja muun muassa venäläisten pakolaisten parissa. Noin 2 miljoonaa Venäjältä karkotettua uudelleensijoitettiin ympäri Eurooppaa. Nansen osoitti jälleen päättäväisyyttä ja kekseliäisyyttä ylittääkseen haasteet. Esimerkiksi, Nansen-passit, alun perin kansalaisuudettomien henkilöiden passit, olivat kansainvälisesti tunnustettuja pakolaismatkustusasiakirjoja 1922-1938. Kansainliitto antoi ”Nansen-passit” ensimmäisen kerran kansalaisuudettomille pakolaisille. Nansen-passeja vauhdittanut tapahtuma oli Neuvostoliiton vuonna 1921 tekemä ilmoitus, jolla kumottiin ulkomailla asuvien venäläisten kansalaisuus. Muun muassa 800 000 pakolaista Venäjän sisällissodasta olivat yhtäkkiä kansalaisuudettomia ihmisiä, joiden passi ei enää ollut voimassa.

Ole 2000-luvun Nansen

Tee oma suunnitelmasi maahanmuuttajien auttamiseksi. Suunnitelmasi voi koskea ketä tahansa ihmistä, joka on muuttamassa tai jo muuttanut kansainvälisen rajan yli tai valtion sisällä pois tavanomaisesta asuinpaikastaan. Seuraavilla seikoilla ei ole merkitystä 1) henkilön laillinen status, 2) onko muutto ollut vapaaehtoinen vai pakollinen, 3) muuton syyt, tai 4) muuton kesto.

Euroopan unioni on kohtaamassa haastavan väestön liikkumisen. Moninaiset syyt kuten, sodat Ukrainassa tai Syyriassa, epävakaa poliittinen tilanne naapurimaissa, taloudelliset syyt ja ympäristön muutokset ajavat jatkuvasti ihmisvirtoja kohti Euroopan unionia.

EU:n tarvitsee uudistaa Nansenin määrittelemä polku huoltajuudesta, kotiuttamisesta, kuntouttamisesta, uudelleensjoittamisesta, maastamuutosta sekä kotouttamisesta. Lisäksi uusia luovia aloitteita (kuten ”Nansen-passi”) tarvitaan.

Tee ehdotuksesi, kuinka EU:n pitäisi toimia tehokkaasti maahanmuuttajien kanssa, puolustaa heidän henkeään ja kunnioittaa paikallisten ihmisten elämäntyyliä.

Ehdotusten kriteerit:

Palkinnot

Parhaimmat ehdotukset saavat palkinnoksi korkealaatuisia kuvia näyttelyistämme. Kaikista luovin ja innovatiivisin ehdotus esitetään hankkeen päätöskonferensissa Tallinnassa, Virossa. Palkinto sisältää täysin maksetun matkan kaikille ehdotuksen laatineen tiimin jäsenille (lennot, majoitus, osallistuminen konferenssiin ja ateriat).

Paras palkinto osallistumisestasi kilpailuumme “Ole 2000-luvun Nansen” on joka tapauksessa panoksesi olla luomassa parempaa maailmaa ja auttaa muita ihmisiä omilla ideoillasi!