Tiešsaistes konkurss

Mūsu projektā ietilpst konkurss, kas mudina piedalīties visus interesentus. Nansens bija izcils cilvēks; viņš palīdzēja glābt miljoniem dzīvību laikā, kad pasaule pēc Pirmā pasaules kara bija ļoti nedroša.

Nansens veica lielu ieguldījumu cilvēces labā, kas atspoguļojas dažādās jomās. Viņš veiksmīgi organizēja kara ieslodzīto repatriāciju sarežģītos pēckara apstākļos, kurus raksturoja Krievijas pilsoņu karš, Centrāleiropas impēriju sabrukums un jaunu valstu veidošanās. Viņš izveidoja efektīvu sistēmu, kas palīdzēja 450 000 cilvēku nokļūt atpakaļ dzimtajās zemēs.

Ar savu ieguldījumu Krievijas bada mazināšanā, viņš izglāba miljoniem dzīvību; viņš veica cēloņu analīzi, efektīvi rīkojās ar pieejamajiem līdzekļiem un aizsargāja bērnus. Nansenam bija jārīkojas efektīvi, ņemot vērā steidzamos krīzes apstākļus, un tai pat laikā jāsaskaras ar padomju varas iestādēm, no kurām viņš ieguva neiedomājamu neatkarības līmeni savās darbībās. Viņš darbojās arī kā vidutājs starp Rietumiem un Austrumiem, jo lielākā daļa Eiropas valstu politiski neatzina Padomju Savienību. Nansens lika lietā radošu pieeju, lai atrisinātu neskaitāmus šķēršļus un glābtu cilvēku dzīvības.

Nansenam bija izšķiroša loma bēgļu atbalstā dažādos konfliktos, viņš tiem palīdzēja skartajās zonās un izstrādājam rīcības plānus, kuru pamatā bija aizgādniecība, rehabilitācija, pārmitināšana, emigrācija un integrācija. Viņš iesaistījās armēņu genocīdā, palīdzēja grieķu bēgļiem no Anatolijas, asīriešu un turku populācijai Grieķijā, kā arī krievu bēgļiem. Aptuveni 2 miljoni krievu, kas bija devušie trimdā, tika pārmitināti visā Eiropā, un Nansens kārtējo reizi parādīja savu apņēmību un inovāciju šādu grūtību pārvarēšanā. Kā piemēru var minēt Nansena pasi, sākotnēji un oficiāli – bezvalstnieku pasi, kas laikā no 1922. līdz 1938. gadam bija starptautiski atzīts bēgļu ceļošanas dokuments, ko bezvalstniekiem izsniedza Tautu Savienība. Notikums, kas izraisīja strauju nepieciešamību pēc Nansena pases, bija 1921. gada Padomju Savienības paziņojums, ka visiem ārzemēs dzīvojošajiem krieviem tiks atņemta viņu pilsonība, ieskaitot aptuveni 800 000 Krievijas pilsoņu kara bēgļu, kuri kļuva par bezvalstniekiem ar nederīgām pasēm.

Kļūsti par 21. gadsimta Nansenu

Izstrādā savu plānu, kā palīdzēt migrantiem, jebkurai personai, kas plāno pārcelties vai ir pārcēlusies pāri starptautiskām robežām vai savas valsts ietvaros prom no ierastās dzīvesvietas, neatkarīgi no (1) personas juridiskā statusa; (2) vai pārcelšanās ir brīvprātīga, vai nē; (3) pārcelšanās iemesliem; (4) cik ilga ir plānotā uzturēšanās.

Iedzīvotāju pārvietošanās Eiropas Savienībā ir sarežģījusies, pie mūsu robežām, Ukrainā un Sīrijā, notiek kari, politiskā situācija kaimiņvalstīs ir nestabila, dažādi ekonomiskie faktori, klimata pārmaiņas, un daudz citu iemeslu, kas izraisījuši nepārtrauktu cilvēku plūsmu uz Eiropas Savienību.

Eiropas Savienībai pienācis laiks modernizēt Nansena ieliktos pamatus tādos principos kā aizgādniecība, repatriācija, rehabilitācija, pārmitināšana, emigrācija un integrācija. Papildus tam nepieciešami jauni un radoši ierosinājumi (līdzīgi kā Nansena pase).

Izstrādā savu priekšlikumu, kā Eiropa Savienība varētu efektīvi palīdzēt migrantiem, rūpējoties gan par viņu drošību un veselību, gan cienot vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu.

Uzdevuma noteikumi:

Apbalvojumi

Labākie darbi balvā saņems augstas kvalitātes fotogrāfijas no mūsu izstādes, un visradošākais un inovācijām bagātākais priekšlikums tiks prezentēts projekta noslēguma konferencē Tallinā, Igaunijā. Tas sevī iekļauj visu izstrādātā priekšlikuma komandas dalībnieku braucienu (lidojums, naktsmītne, dalība konferencē un maltītes).

Neskatoties uz to, labākais apbalvojums par Jūsu dalību konkursā „Kļūsti par 21. gadsimta Nansenu” ir Jūsu ieguldījums labākas pasaules radīšanā un iespēja palīdzēt citiem ar savām idejām.