Hankkeen kuvaus

Tämän hankkeen tarkoituksena on muistuttaa Euroopan kansalaisia Fridtjof Nansenin työstä esimerkkinä eurooppalaisuudesta ja intensiivisestä työstä paremman yhteiskunnan hyväksi työskentelemällä kolmen pääaiheen parissa:

1- Sotavankien kotiuttaminen vuosina 1919-1922, jolloin Venäjän sisällissota vaikutti koko alueeseen ja ankarat taistelut rauhanomaisesta rinnakkaiselosta olivat käynnissä Itä-Euroopassa. Ensimmäisen maailmansodan unohdetut sotavangit kotiutettiin Nansenin johtaman yhteisen panostuksen ansiosta, jonka tuloksena 427 886 vankia uudelleensijoitettiin noin 30 eri maahan.

2- Hankkeen toisen pilarin perustana on Nansenin osallistuminen Kansainliiton pakolaisasiain päävaltuutettuna. Hänen päätehtävänään oli uudelleensijoittaa noin kaksi miljoonaa venäläistä pakolaista, jotka joutuivat lähteä kodeistaan Venäjän vallankumouksen aiheuttamien mullistusten takia.

3- Kolmas pilari, pääasiassa Nansenin järjestämä humanitäärisen avun yhteys Venäjän nälänhädän kanssa pääasiassa Nansenin järjestämänä, kohdistui miljooniin henkilöihin, vaikka Neuvostoliiton viranomaiset rajoittivat sen vaikutusta. Suuri nälänhätä Venäjällä vuonna 1921 aiheutti laajan humanitäärisen liikkeen Euroopassa ja Amerikassa. Neuvosto-Venäjä pysyi diplomaattisesti eristettynä vuoteen 1924 asti, joten kansalaisjärjestöillä oli merkittävä rooli yhteyksien luomisessa eristämispolitiikan molemmin puolin.

Kansainvälinen avustuskomitea Venäjälle ja Nansen-missio osoittautuivat kaikista kauaskantoisimmiksi suhteissaan bolsevikkien kanssa bolsevikkien johtamien kansainvälisten avustuskampanjoiden aikana Venäjällä 1900-luvun alussa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Euroopan kansalaisten nykyistä sitoutumista Nansenin puolustamien periaatteiden säilyttämiseen yhteisenä lähestymistapana yhteisiin ongelmiin, pakolaisille annettavaan tukeen ja humanitääriseen apuun. Samalla edistetään kansojen välistä vuoropuhelua Euroopan kansalaisten välillä Nansenin teoista ja niiden seurauksista. Hanke lisää kansalaisten tietoisuutta yhtäläisyyksistä nykyisessä Euroopan Unionissa – solidaarisuutta tarvitaan yhtenäisemmän ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi. Se myötävaikuttaa eurooppalaisen identiteetin vahvistumiseen. Lisäksi projekti edistää sietokykyä nykyajan populistisia kertomuksia vastaan, jotka perustuvat lupaukseen palata väitetysti parempaan menneeseen. Siinä selvitetään selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset pystyivät ratkaisemaan yhteisiä ongelmia Nansenin johtamilla yhteisillä kannoilla. Esimerkiksi väestön, pakolaisten ja humanitäärisen avun liikkeet ovat edelleen tärkeitä Euroopan kansalaisille.